Δεύτερος κύκλος ανάθεσης πτυχιακών εργασιών

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι η πλατφόρμα διαχείρισης πτυχιακών εργασιών ethesis (ethesis.cm.ihu.gr) θα είναι ανοικτή, για αιτήσεις ανάληψης πτυχιακής, από 17 έως και 19 Νοεμβρίου ώστε να μπορούν να δηλώσουν θέματα πτυχιακής εργασίας όσοι φοιτητές δεν μπόρεσαν να το κάνουν στην προηγούμενη φάση. Από την πλατφόρμα θα διατίθονται όσα θέματα δεν ανατέθηκαν στην πρώτη φάση καθώς και νέα θέματα που ενδέχεται να προστεθούν από τους διδάσκοντες.