ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

Οι Παρατηρητές για να έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο εργαστήριο θα πρέπει να παρακολουθήσουν το έβδομο(7), όγδοο(8)  και ένατο(9) εργαστήριο και να παραδώσουν την ώρα του εργαστηρίου τις εργασίες στην αίθουσα του ZOOM κάθε Παρασκευή στις  16:00-18:00 ή 18:00-20:00. Αυτοί που δεν θέλουν να το παρακολουθήσουν το εργαστήριο τις ώρες αυτές κάθε εβδομάδα, μπορούν να στείλουν στο e-mail dmanos@ihu.gr την 3η και 4η άσκηση με ολοκληρωμένα όλα τα ερωτήματα και τα γραφήματα σε μορφή PDF.

Ο Διδάσκων