Πρόοδος εργαστηρίου «Συστήματα Πολυμέσων» στις 25/11/2020

Ανακοινώνεται ότι η πρόοδος στο εργαστήριο «Συστήματα Πολυμέσων» θα γίνει στις 25/11/2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του μαθήματος στο elearning:

https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=496

Επίσης, τονίζεται ότι όλες οι μελλοντικές ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα (περιλαμβανομένων των σχετικών με εξετάσεις) θα γίνονται στην παραπάνω σελίδα. Συνιστάται, συνεπώς, στους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα να συμβουλεύονται τακτικά τη σελίδα αυτή.