Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – Εργαστήριο: Ενδιάμεση Εξέταση

Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – Εργαστήριο: Ενδιάμεση Εξέταση
H Ενδιάμεση Εξέταση του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 θα διεξαχθεί στις ημερομηνίες 3 και 4 Δεκεμβρίου, στις κανονικές ώρες του Εργαστηρίου.
Η ύλη που θα εξεταστεί θα είναι οι εργαστηριακές ασκήσεις 1 έως και 5.
Η εξέταση θα γίνει μέσα στο περιβάλλον του elearning.cm.ihu.gr και θα υπάρχει διαθέσιμο χρονικό όριο 1 ώρας για την ολοκλήρωση του τεστ.
Η εξέταση θα γίνει στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα του κάθε εργαστηριακού τμήματος.
Ο διδάσκωνΔρ. Α. Γεωργιάδης