Εργαστήριο: Ψηφιακά Κυκλώματα

Αφορά την τελική εξέταση στο μάθημα » Εργαστήριο: Ψηφιακά Κυκλώματα  » για όσους έχουν δηλώσει το μάθημα ως παρατηρητές.

Οι φοιτητές/τριες που δήλωσαν το μάθημα » Εργαστήριο: Ψηφιακά Κυκλώματα  » ως παρατηρητές και επιθυμούν να εξεταστούν από τον κ. Πατσιάκο Αβραάμ, ενημερώνονται ότι η τελική εξέταση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά  την Τετάρτη 13-01-2021 και ώρα 10.00 π.μ..  Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής κάποιων φοιτητών/τριών στην εξέταση της παραπάνω ημερομηνίας,  δίνεται εναλλακτική ημερομηνία η Πέμπτη 14-01-2021 και ώρα 10.00 π.μ..

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να κάνουν εγγραφή με τα πραγματικά τους στοιχεία και το σωστό ΑΕΜ στο E-learning. Εκεί  θα βρουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης, την ύλη  και το link πρόσβασης στην εφαρμογή  Zoom.