Οπτικός Προγραμματισμός Εργαστήριο

Ανακοίνωση

Την Πέμπτη 10/12 και Παρασκευή 11/12 θα πραγματοποιηθεί η ενδιάμεση εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Οπτικός Προγραμματισμός.

Η εξέταση είναι μόνο για τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα για πρώτη φορά και όχι για τους παρατηρητές. Οι παρατηρητές θα έχουν μόνον τελική εξέταση και εργασία.

  • Θα εξεταστούν τα πρώτα 3 κεφάλαια των σημειώσεων καθώς και όλες οι εργασίες που έγιναν επιπρόσθετα.
  • Οι φοιτητές θα εξεταστούν κανονικά στο τμήμα το οποίο παρακολουθούν το εργαστήριο.
  • Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 45 λεπτά.
  • Επιτρέπονται οι σημειώσεις του εργαστηρίου και μόνο.
  • Μικρόφωνα και κάμερες θα είναι ανοικτά κατα την διάρκεια της εξέτασης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εισέλθουν στο σύστημα zoom κανονικά για τις παρουσίες και την προετοιμασία.

Η εξέταση θα γίνε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα elearning.

Οι διδάσκων

Λάντζος Θεόδωρος

Τσιμπίρης Αλκιβιάδης