Διάλεξη Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων – Θ (10/12)

Η διάλεξη του μαθήματος Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων (Θ) την Πέμπτη 10/12 θα ξεκινήσει στις 13:00 λόγω διοικητικής υποχρέωσης του διδάσκοντα.