Δομές Δεδομένων (Θ) – Διάλεξη Δευτέρας 14/12/20

Η διάλεξη Δομές Δεδομένων (Θ) της Δευτέρας 14/12/20, 12-3μμ δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω προσωπικού προβλήματος του διδάσκοντα. Θα υπάρξει ανακοίνωση προσεχώς για την αναπλήρωσή της.