Ευρυζωνικά Δίκτυα (Εργαστήριο)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα Ευρυζωνικά Δίκτυα (Εργαστήριο) για πρώτη φορά αλλά και στους παρατηρητές, ότι την Δευτέρα 21η  Δεκεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η 3η αξιολόγηση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 13:00 – 15:00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εισέλθουν στο σύστημα zoom. Οι φοιτητές θα εξεταστούν ανά ομάδες των δύο φοιτητών. Οι ομάδες θα ανακοινωθούν στο e-learning.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Ευσταθίου