Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

Οι εικονικές αίθουσες Zoom για την εξέταση ή/και τον συντονισμό της εξέτασης είναι οι:
ΜΠΥΤ1: https://zoom.us/j/95033998775
ΜΠΥΤ2: https://zoom.us/j/92820124818
ΜΠΥΤ3: https://zoom.us/j/94146710066
ΜΠΥΤ4: https://zoom.us/j/99449970972