Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων (Ε)-Εξεταστική Ιανουαρίου 2021

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ εντός της εβδομάδας 11-15 Ιανουαρίου 2021, όπως θα ανακοινωθεί λεπτομερώς από την πλατφόρμα του exams: Μάθημα: Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων (Ε), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021 (ihu.gr) . Θα υπάρξει δυνατότητα σύνδεσης από τον υπολογιστή των εξεταζομένων με το Matlab/Simulink των εργαστηρίων του Τμήματος, για αυτό και θα πρέπει να είναι γνωστό εκ των προτέρων πόσα άτομα θα συμμετάσχουν ΣΙΓΟΥΡΑ, ώστε να ρυθμιστούν τα σχετικά τεχνικά ζητήματα. Όσοι είναι ΒΕΒΑΙΟΙ ότι θα συμμετάσχουν, θα πρέπει να εγγραφούν στην σελίδα ΠΑΕ Φεβ. 21: Συμμετέχοντες (ihu.gr) μέχρι την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, 24:00. ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΉ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου, Καθηγητής