ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Καλούνται όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν κάνει ακόμη την αξιολόγηση του μαθήματος, να το πράξουν μέχρι 27/12/2020.

Ο σύνδεσμος είναι:

https://elearning.cm.ihu.gr/mod/forum/view.php?id=7994

Ανοίγετε το αρχείο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» και ακολουθείτε τις οδηγίες.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος