Βασικές Οδηγίες Εξετάσεων Περιόδου Ιαν-Φεβ 2021.

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών σχετικά με τους βασικούς κανόνες εξέτασης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Οι οδηγίες είναι πολύ σημαντικές και παρακαλούμε να τις μελετήσετε προσεκτικά πριν την εγγραφή σας στην πλατφόρμα εξετάσεων και προφανώς πριν την συμμετοχή σας σε αυτές.

Η εγγραφή των φοιτητών/φοιτητριών στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξέτασης του Τμήματος (https://exams.ict.ihu.gr) και η συμμετοχή τους στις εξετάσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της εξέτασης που περιγράφονται στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 15/27-05-2020 και συνεδρίαση 03/25-01-2021 –θέμα 6ο) για την εξ αποστάσεως εξέταση και στις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση 10/10-6-2020 και έκτακτη συνεδρίαση 15/1/2020) καθώς και στην αρ. πρωτ. 380/07.11.2020 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας κου Διγαλάκη.

Η αρχική (Μάιος 2020) απόφαση της Δ.Ε. είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

Η νεότερη απόφαση (25/1/2021) βρίσκεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%9E%CE%9646%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%97%CE%937?inline=true

 1. Οι εξετάσεις της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, γραπτές ή προφορικές, του πρώτου κύκλου σπουδών, θα πραγματοποιηθούν με όλες τις πρόσφορες εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με χρήση τρόπων και μέσων που να εξασφαλίζεται, κατά το ανθρωπίνως δυνατό, ο αδιάβλητος χαρακτήρας αυτών και με απόλυτο σεβασμό στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
 2. Η ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου θεωριών είναι η 18η Ιανουαρίου. Η εξεταστική θα ολοκληρωθεί στις 5/2. Υπάρχει η δυνατότητα εφόσον χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εξετάσεις εκτάκτως και ημέρα Σάββατο προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες. Η εβδομάδα από 8/2 μέχρι 12/2 θα αξιοποιηθεί για δειγματοληπτική συμπληρωματική εξέταση που ενδέχεται να ζητήσει ο εκάστοτε διδάσκων.
 3. Επισημαίνεται ότι, τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και η εξ αποστάσεως εξέταση πραγματοποιούνται μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και αποτελούν εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να υποκαθίσταται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία, όταν εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες που τις επέβαλαν.

Όσοι φοιτητές προτίθενται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλουν να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξ’αποστάσεως εξέτασης (exams.ict.ihu.gr) και στα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν το αργότερο δύο (2) πλήρη 24-ωρα πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης του κάθε μαθήματος (για παράδειγμα: αν ένα μάθημα έχει ανακοινωθεί ότι θα εξεταστεί την Πέμπτη 21/2 στις 10:00 πμ τότε οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν σε αυτό θα πρέπει να έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19/2 στις 09:59 πμ).

 1. Η εγγραφή πρέπει να γίνει για κάθε μάθημα χωριστά.
 2. Η δήλωση αυτή αποτελεί πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις και δεν υποκαθιστά την δήλωση μαθημάτων.
 3. Φοιτητές που δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους και δεν έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.
 • Κάθε φοιτητής που συμμετέχει στις εξετάσεις πρέπει να εμφανίζεται τόσο στην πλατφόρμα εξετάσεων (exams.ict.ihu.gr) όσο και στο ΖΟΟΜ με το ονοματεπώνυμο στα Ελληνικά, όπως ακριβώς είναι καταχωρημένο στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας (egram). Επίσης θα πρέπει μαζί με το ονοματεπώνυμό του (με κεφαλαία γράμματα) να εμφανίζεται και ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου του, π.χ. ο φοιτητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ με ΑΕΜ 1010 πρέπει να εμφανίζεται και στο ΖΟΟΜ και στο elearning ως ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 1010
 • Είναι σε ισχύ όλες οι διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών του Τμήματος.
 • Την ημέρα των εξετάσεων η προσέλευση (είσοδος) των φοιτητών στο σύστημα ZOOM γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται. ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα σύνδεσης στο ΖΟΟΜ θα βρίσκεται στην σελίδα του κάθε μαθήματος (στο elearning.cm.ihu.gr ή/και στο exams.ict.ihu.gr) και ενδέχεται να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα των εξετάσεων (πιο αναλυτικό και εξειδικευμένο). Για παράδειγμα, μπορεί στο πρόγραμμα εξετάσεων ένα μάθημα να φαίνεται ότι εξετάζεται μεταξύ 09:00 και 14:00 αλλά οι φοιτητές των οποίων τα επίθετα ξεκινάνε με τα γράμματα από Α – Κ να εξεταστούν από τις 09:00 έως 10:30, κλπ. Η ανάλυση αυτή θα γίνει από τον διδάσκοντα και θα είναι αναρτημένη στην πλατφόρμα από τον διδάσκοντα. Το πρόγραμμα Zoom θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα, για την υποβολή οδηγιών και αποριών και για την επιτήρηση της διαδικασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί και για την προφορική εξέταση των φοιτητών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η εξέταση θα γίνει με ταυτόχρονη σύνδεση στην πλατφόρμα εξετάσεων https://exams.ict.ihu.gr
 • Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα θα αξιολογηθεί με βάση τη διαδικασία που ορίζει ο διδάσκων του κάθε μαθήματος.
  • Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αποκλειστικά ή συνδυαστικά οποιαδήποτε από τις μεθόδους αξιολόγησης, όπως γραπτή εξ’αποστάσεως εξέταση, εργασίες (projects), ηλεκτρονική εξέταση μέσω του περιβάλλοντος exams.cm.ihu.gr (Moodle), προφορική εξ’αποστάσεως εξέταση, κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 • Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων.
 • Στην εξέταση θα είναι παρόντες οι εξεταζόμενοι, ο εισηγητής και οι επιτηρητές.
 • Το Τμήμα δεν θα μαγνητοσκοπήσει κανένα σημείο της εξεταστικής διαδικασίας. Επίσης, ρητά απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση, η ηχογράφηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή του συνόλου ή μέρους της διαδικασίας από οποιονδήποτε.
 • Oι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του εξεταστή και των επιτηρητών. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με αποκλεισμό από την εξεταστική διαδικασία ή/και μηδενισμό.
 • Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για διαφύλαξη της ακεραιότητας της εξεταστικής διαδικασίας (ανοικτές κάμερες και μικρόφωνα σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, επίδειξη του χώρου εφόσον ζητηθεί, επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας, κα).  Σε οποιαδήποτε φάση της εξεταστικής διαδικασίας ο εξεταστής και οι επιτηρητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τον/την εξεταζόμενο/η το διαμοιρασμό και επίδειξη του γραπτού και της οθόνης του υπολογιστή του.
 • Η κάμερα είναι καλό να έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 120 εκατοστών  από τον φοιτητή/την φοιτήτρια, ώστε να φαίνονται ή δυνατόν ταυτόχρονα η πόρτα του δωματίου, το πρόσωπο του φοιτητή/της φοιτήτριας  και το τραπέζι/θρανίο που κάθεται (απόσταση από τον υπολογιστή 1,2 μέτρα και πλάτος οπτικού πεδίου 1,5 μέτρα). Απαγορεύεται η χρήση ακουστικών.
 • Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν μεριμνήσει εκ των προτέρων για την τεχνική ετοιμότητα των προσωπικών τους ηλεκτρονικών μέσων, ήτοι φορτισμένες ηλεκτρονικές συσκευές, λειτουργία καμερών και μικροφώνων, σύνδεση στο διαδίκτυο, κ.α.
 • Ο φοιτητής/η φοιτήτρια επιτρέπεται να έχει πάνω στο τραπέζι/θρανίο μόνο ότι επιτρέπεται να έχει μαζί του/της όταν εξετάζεται στην αίθουσα του Ιδρύματος (νερό, χάρακα, στυλό, μολύβι κλπ).
 • Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν άμεσα διαθέσιμη την φοιτητική τους ταυτότητα για την ταυτοποίησή τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο), υπό την προϋπόθεση ότι η φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο του κατόχου βρίσκονται στην ίδια πλευρά του εγγράφου.
 • Ο φοιτητής/η φοιτήτρια δεν μπορεί να κάνει χρήση της τουαλέτας ή να απομακρυνθεί από την κάμερα κατά την διάρκεια της εξέτασης. Επίσης, πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένος/η σαν να βρίσκονταν σε δημόσιο χώρο.
 • Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται από τον εισηγητή. Τα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας αφιερώνονται στη διαδικασία ταυτοποίησης των συμμετεχόντων.
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα χρονικής παράτασης της εξέτασης σε φοιτητές που έχασαν προσωρινά την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υπάρχει χρονόμετρο το οποίο δείχνει πόσο χρόνο έχουν στην διάθεσή τους οι φοιτητές
 •  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια αφού απαντήσει ένα θέμα, προωθείται στο επόμενο ερώτημα. Τυπικά, δεν έχει την δυνατότητα να επιστρέψει σε προηγούμενο ερώτημα και να αλλάξει/διορθώσει την απάντησή του/της.
 • Οι φοιτητές από την στιγμή που συνδέονται στο ΖΟΟΜ και σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης έχουν τις κάμερες και τα μικρόφωνα αντοικτά συνεχώς, φροντίζουν να υπάρχει ησυχία στον χώρο που βρίσκονται και απαντάνε μόνο στις ερωτήσεις του επιτηρητή. Μπορούν να αποσυνδεθούν μόνο αν το επιτρέψει ο εξεταστής.
 • Για οποιοδήποτε σημαντικό ζήτημα προκύψει κατά την διάρκεια της εξέτασης (π.χ. κάποιος φοιτητής δεν βρίσκει τα θέματα των εξετάσεων), ο φοιτητής ενημερώνει τον συντονιστή μέσω μηνύματος του ΖΟΟΜ (chat) και αναμένει απαντήσεις μέσω του chat.
 • Εάν χαθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει να ζητήσει από τον επιτηρητή ή τον επόπτη της διαδικασίας να του/της επιτραπεί να συνδεθεί πάλι και να συνεχίσει την εξέταση. Ο επιτηρητής ή ο εισηγητής διατηρεί, κατά την κρίση του, το δικαίωμα να απαγορεύσει την επανασύνδεση.
 • Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να προκύψει μία αστοχία στο σύστημα και να πρέπει να επαναληφθεί η online εξέταση σε άλλη ημερομηνία.
 • Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής εξέτασης ενός μαθήματος, ή και κατά τη διάρκειά της, ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να καλέσει σε προφορική εξέταση δειγματοληπτικά, έναν αριθμό φοιτητών. Η άρνηση συμμετοχής στην προφορική δειγματοληπτική εξέταση μπορεί να συνεπάγεται τον μηδενισμό του γραπτού του/της φοιτητή/φοιτήτριας.
 • Οποιαδήποτε βεβαίωση σχετική με την συμμετοχή στις εξετάσεις ενός μαθήματος εκδίδεται με ευθύνη του εισηγητή. Φοιτητής/φοιτήτρια που επιθυμεί να του χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (π.χ. για την εργασία ή το στρατό) θα πρέπει να έχει προετοιμάσει το έντυπο της βεβαίωσης με τα στοιχεία του και να το στείλει στον εξεταστή κατά τη διάρκεια της εξέτασης (αναγράφοντας στο έντυπο και το email του).