Απόφαση Κοσμητείας για αναπληρώσεις μαθημάτων (όπου χρειάζεται).

Σύμφωνα με την απόφαση 7/10-12-2020 (Θέμα 2) της Κοσμητείας της Σχολής, εάν υπάρχει ανάγκη, δύνανται να αναπληρωθούν και να καλυφθούν οι απαιτούµενες διδακτικές ώρες του εξαμήνου µε την αξιοποίηση των δύο κενών εβδοµάδων πριν και µετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων του χειµερινού εξαµήνου. Συγκεκριµένα από ∆ευτέρα 11-01-2021 έως Παρασκευή 15-01-2021 και από ∆ευτέρα 08-02-2021 έως Παρασκευή 12-02-2021. Επίσης, να αξιοποιηθούν οι ηµέρες των διακοπών των Χριστουγέννων από ∆ευτέρα 28-12-2020 έως Τετάρτη 30-12-2020 και από ∆ευτέρα 04-01-2021 έως Τρίτη 05-01-2021.