Εξέταση του Μαθήματος «Εξελικτική Υπολογιστική – Εργαστήριο»

Η εξέταση του μαθήματος «Εξελικτική Υπολογιστική – Εργαστήριο», για το τρέχον Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021, θα γίνει με διαδικασία διαρκούς και πολυμορφικής αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει:

  • Παρουσίαση και Εξέταση Ατομικής Εργασίας (Project)
  • Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Η Τελική Εξέταση του Εργαστηρίου θα μετρήσει κατά 60% στον βαθμό του εργαστηριακού μαθήματος, ενώ η εργασία (project) κατά 40%.

Η Τελική Εξέταση θα διεξαχθεί την:
Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, και ώρα
10:00 – 12:00, στην αίθουσα Zoom
https://zoom.us/j/99556945557

Κατά την Τελική Εξέταση οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στην σελίδα του zoom με κάμερα και μικρόφωνο, και να έχουν διαθέσιμη την ταυτότητά τους καθώς θα προηγηθεί ταυτοποίηση.

Η Παρουσίαση και Εξέταση των Projects θα διεξαχθεί την:
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, και ώρα
12:00 – 14:00, στην αίθουσα Zoom
https://zoom.us/j/99556945557

Σημ.: Τα Project των φοιτητών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο email του διδάσκοντα μέχρι τις 7/1/2021 και ώρα 23:59 και πρέπει να περιλαμβάνουν: 1. Γραπτή εργασία (σε Word), 2. Παρουσίαση σε powerpoint, 3. Ολόκληρο το folder της εφαρμογής (project files, source files, κλπ), 4. Οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά αρχεία που σχετίζονται με το project, όπως εικόνες (.jpg), πίνακες αποτελεσμάτων (.xls), κλπ.