Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ για Φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο) στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος για την έναρξη λειτουργίας της δομής ΣΤΗΡΙΖΩ για Φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο) στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών. Η δομή ΣΤΗΡΙΖΩ διαρθρώνεται σε δύο συνεργαζόμενες ενότητες, το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ) και την Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο). Κοινός στόχος των δύο ενοτήτων είναι η «αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών από ευαίσθητες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις», κάνοντας χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και παρεμβάσεων.

Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στις 8/12/2020 και στην κεντρική σελίδα του πρώην ΤΕΙ ΚΜ

Αναλυτικότερα

Το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ) ενισχύει προπτυχιακούς φοιτητές του πρώην ΤΕΙ/ΚΜ στις πόλεις Σέρρες, Κατερίνη και Κιλκίς βάσει κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων με σκοπό να μην εγκαταλείψουν τις σπουδές τους για λόγους αδυναμίας κάλυψης του κόστους στέγασης. Οι υποτροφίες διαφοροποιούνται από το στεγαστικό επίδομα που καταβάλλεται από το κράτος εισάγοντας το κριτήριο της ακαδημαϊκής επίδοσης τα δύο τελευταία εξάμηνα πριν την λήψη της υποτροφίας με στόχο την επιβράβευση της προσπάθειας που έχει ήδη καταβληθεί. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας περιγράφονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά καταθέτονται στην online πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr.

Η Μονάδας Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη φοιτητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία κ.ά.), σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, αισθητηριακές αναπηρίες (οπτική αναπηρία, κώφωση/βαρηκοΐα), κινητικές αναπηρίεςγια τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και τις δυνατότητες πρόσβαση σε συγγράμματα για εντυπο-ανάπηρους και γενικότερα με δράσεις που υποστηρίζουν την προσβασιμότητα στην φοιτητική ζωή και την ακαδημαϊκή διαδικασία. Η Μονάδα συνεργάζεται με την Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για εντυπο-αναπήρους που έχει δημιουργήσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) https://amelib.seab.gr/ και ενθαρρύνει την δημιουργία δικτύου εθελοντών φοιτητών και καθηγητών για υποστήριξη σπουδαστών με εντυπο-αναπηρία.

Kατά την διάρκεια της πανδημίας η Μονάδα δύναται να προσφέρει και υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Ειδικά για τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες η Μονάδα ΜοΠΡΟ μπορεί να τους υποστηρίξει μέσω πιστοποιημένης εισόδου στην ΑmeLIB και χρήσης ειδικού διδακτικού υλικού. Οι δε φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την Μονάδα στο accessibility@cm.ihu.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές, που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο ωφελούμενων της Μονάδας Προσβασιμότητας της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, με απλό τρόπο: συμπληρώνοντας την παρακάτω on line φόρμα καταγραφής https://forms.app/form/6005dacbf47b3e6bacbb0ca8