ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ IΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

Η εξέταση στο μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ – Εργαστήριο» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/1 για τους φοιτητές του ΤΕΙ, και την Παρασκευή 15/1 για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Οι παρατηρητές (ΤΕΙ) θα γράψουν στα τμήματα της Τετάρτης όπως χωρίζονται παρακάτω.

Η εξέταση είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές που το παρακολουθούν για πρώτη φορά και οφείλουν να κάνουν παρουσίες, όσο και για τους παλιούς φοιτητές (παρατηρητές) που το παρακολουθούν για δεύτερη φορά και είτε κόπηκαν λόγω ελλιπούς παρακολούθησης (οπότε επίσης οφείλουν να κάνουν παρουσίες) είτε λόγω βαθμού.


Ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα μετρήσει κατά 100% στον τελικό βαθμό του εργαστηρίου.

Όσοι έχουν κάποιο τεχνικό πρόβλημα την ημέρα των εξετάσεων θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα μέσω email στο adamf@ihu.gr για να τους δώσουμε οδηγίες.

Οι φοιτητές που είτε δηλώνουν το μάθημα για πρώτη φορά είτε οφείλουν παρουσίες στο εργαστηριακό μάθημα λόγω ελλιπούς παρακολούθησης και που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο από τα εργαστηριακά τμήματα, θα εξεταστούν την ημέρα και ώρα που διεξάγεται το εργαστηριακό τους τμήμα (Τετάρτη 13/01/2021, Παρασκευή 15/01/2021), ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://bellard.org/jslinux/vm.html?cpu=riscv64&url=fedora29-riscv-2.cfg&mem=256. Η εξέταση θα γίνει με την βοήθεια των Η/Υ, και χωρίς σημειώσεις οποιουδήποτε τύπου, και χωρίς κινητά τηλέφωνα, τα οποία απαγορεύονται.

  • Οι παλιοί φοιτητές (ΤΕΙ) φέτος θα εξεταστούν σε κάποιο από τα τμήματα, σύμφωνα με την κατανομή που ακολουθεί:
4363 E3
2959 E1
4227 E1
4682 E3
4517 E3
4067 E1
4047 E1
4100 E1
3311 E1
4241 E1
4319 E1
4718 E1
4641 E3
4686 E1
3784 E1
4623 E3
3507 E1
4425 E1
4502 E2
3967 E3
3751 E1
4691 E3
4729 E2
4275 E1
4648 E3
3922 E2
4602 E1
4576 E1
3733 E3
4580 E1
4553 E3
3405 E1
4393 E2
2398 E1
4697 E1
4432 E1
3735 E1
3861 E1
4437 E1
4528 E3
4669 E1
4523 E1
1297 E1
3454 E1
4505 E1
4088 E3
4016 E1
4364 E1
4626 E1
4046 E2
4585 E1
3499 E1
3929 E3
3990 E1
2918 E3
4728 E1
4724 E1
4037 E1
4412 E1
3569 E1
3186 E1
3840 E1
4062 E1
4717 E1
4398 E2
4726 E3
4404 E1
3117 E1
4487 E1
3181 E1
3045 E1
3836 E1
4112 E1
3818 E1
4333 E2
4689 E1
4522 E2
4337 E1
4435 E1
2114 E1
4197 E1
598 E1
4406 E2
3692 E1
2679 E1
3418 E2
4254 E1
3619 E1
4418 E2
677 E3
4170 E3
4534 E1
4278 E1
4652 E1
4667 E1
4679 E1
3481 E1
2450 E1
2935 E1
3489 E1
4551 E1
4488 E2
4403 E2
4255 E1
1861 E2
4006 E2
2825 E2
4631 E2
4244 E2
3597 E2
3851 E1
4422 E2
4205 E2
3845 E2
3425 E2
3372 E2
2589 E2
2693 E2
4597 E2
4507 E2
3826 E2
4566 E2
4445 E2
4604 E2
1552 E2
2730 E2
4249 E2
2547 E2
4388 E3
3971 E2
4063 E2
4622 E3
4181 E2
4609 E2
4587 E2
3854 E1
3456 E2
3476 E1
4140 E2
3954 E2
4340 E2
3806 E2
4169 E2
4613 E1
4379 E3
4554 E2
3963 E2
4301 E2
3886 E3
3849 E1
3986 E2
4369 E3
4558 E2
4211 E2
4715 E2
3674 E2
4410 E2
4628 E2
4380 E2
4276 E3
3493 E1
2118 E3
3537 E2
4077 E3
3873 E2
4207 E2
3401 E2
3627 E2
3350 E2
3827 E2
3789 E2
3961 E2
4605 E1
2893 E2
3995 E2
2341 E2
4336 E2
4339 E3
3491 E2
4592 E2
3966 E2
4672 E2
4137 E2
4076 E1
4582 E2
3608 E2
4618 E2
4193 E2
3062 E2
4720 E1
4383 E3
4680 E1
4572 E3
3888 E2
3866 E3
4106 E2
4636 E2
4265 E2
4273 E2
3800 E2
4498 E2
4167 E3
3933 E3
4506 E3
4573 E3
3084 E3
4550 E3
4549 E3
4357 E3
4229 E3
2927 E3
4320 E3
3548 E3
4373 E2
3680 E3
2442 E3
4054 E3
4374 E3
4616 E3
4694 E3
4632 E1
4159 E3
3969 E3
4344 E3
3532 E2
4603 E3
4541 E2
4727 E3
4237 E1
4060 E3
3285 E1
3983 E3
4531 E2
2747 E3
3786 E3
4671 E3
2799 E3
4514 E3
4600 E1
4610 E3
4123 E3
3320 E3
3103 E3
3172 E2
761 E3
4222 E3
3166 E3
4044 E3
2349 E3
4606 E3
4702 E3
4421 E3
4492 E3
4408 E2
4509 E3
3832 E3
4511 E2
4104 E2
4300 E3
4260 E1
4411 E2
4271 E2
3795 E3
2134 E3
4491 E3
4396 E3
3765 E3
4740 E3
4391 E3
4323 E2
4620 E3
3778 E3
4084 E3
4121 E3
4182 E3
4295 E3
4402 E2
4251 E2
4716 E3
4386 E3
3315 E3
4191 E3
4624 E3
2023 E3
4149 E3
4434 E3
4287 E3
4485 E3
4285 E3
3566 E3
4188 E3
4489 E2
3855 E3
4236 E2
4324 E3
4288 E2

Υπενθυμίζεται το ωράριο των Τμημάτων:

Τμήμα Ωράριο
Ε1(ΤΕΙ) Τετάρτη (13/1) 15:00 – 17:00
Ε2(ΤΕΙ) Τετάρτη (13/1) 17:00 – 19:00
Ε3(ΤΕΙ) Τετάρτη (13/1) 19:00 – 21:00
Ε1,Ε4 Παρασκευή (15/1) 15:00 – 17:00
Ε2,Ε5 Παρασκευή (15/1) 17:00 – 19:00
Ε3,Ε6 Παρασκευή (15/1) 19:00 – 21:00


Η εξέταση θα διαρκέσει 45 λεπτά για όλους τους φοιτητές και θα είναι μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης μία γραμμής. Όλοι οι φοιτητές (κανονικοί + παρατηρητές) θα πρέπει να προσέλθουν ακριβώς στην ώρα έναρξης του εργαστηριακού τμήματος και όχι στις «και τέταρτο». Π.χ. για το τμήμα Τετάρτη 15:00 – 17:00 θα πρέπει όλοι οι φοιτητές που θα εξεταστούν σε αυτό το τμήμα να προσέλθουν ακριβώς στις 15:00. Υπάρχει όμως περίπτωση, αν υπερφορτώσει η πλατφόρμα εξέτασης, κάποιοι φοιτητές  να εξεταστούν στο αμέσως επόμενο ηλεκτρονικό τμήμα.

Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές να τηρήσουν την ανωτέρω κατανομή, ειδάλλως μπορεί και να μην καταφέρουν να εξεταστούν, λόγω ενδεχόμενης υπερφόρτωσης της πλατφόρμας.

Η εξεταστέα ύλη για τους φοιτητές ΤΕΙ περιλαμβάνει τα μαθήματα 1 έως 10. Εξαιρούνται το μάθημα το κομμάτι με τους κειμενογράφους VI και ED καθώς και το μάθημα 6, το μάθημα 8 και το μάθημα 9.

Για τους φοιτητές Πανεπιστημίου η ύλη περιλαμβάνει: Μαθήματα 1-3, Δικαιώματα αρχείων και κανονικές εκφράσεις, Μάθημα 4,5 από 4 (shell scripts,μεταβλητές παράμετροι) από 5 (If,test,while), Μάθημα 7, Μάθημα 10.

Η εξέταση θα γίνει μέσω του  Link https://zoom.us/j/92820124818, όπου θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι κατά την ώρα εξέτασης με τις κάμερες ανοιχτές. Η εξέταση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας EXAMS όπου θα πρέπει να κάνετε εγγραφή (https://exams.ict.ihu.gr/).

Επίσης Την Παρασκευή 8/1 στις 21:00 θα γίνει επαναληπτικό μάθημα το οποίο είναι ΜΗ υποχρεωτικό, για όσους φοιτητές θα ήθελαν να λύσουν απορίες.

Να σημειωθεί ότι η μη προσέλευση ενός φοιτητή στην τελική εξέταση χρεώνεται με μία (1) απουσία και βαθμολογείται με 0.

Μπορείτε να βρείτε τις απουσίες που έχετε στο μάθημα στο παρακάτω excel, έτσι ώστε να γνωρίζετε τις απουσίες που έχετε.

https://drive.google.com/file/d/1bd6RJvMXsSWb6n-yIHClKi0CvPfsnJEN/view?usp=sharing

Οι διδάσκοντες:
Αδάμ Φιλιππίδης