Εξέταση του μαθήματος Σήματα και Συστήματα (18η Ιανουαρίου 2021)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ότι η εξέταση του μαθήματος ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στην διεύθυνση https://zoom.us/j/92820124818   και  Exams https://exams.ict.ihu.gr/course/index.php?categoryid=2 , όπου ο κάθε φοιτητής και κάθε φοιτήτρια θα απαντήσει σε ερωτήσεις/ασκήσεις με ανάπτυξη τις οποίες θα πρέπει να λύσει σε μία λευκή σελίδα χαρτιού και να γράψει στο σύστημα το τελικό αποτέλεσμα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδέχεται σε μερικές ασκήσεις οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να πρέπει να βγάλουν φωτογραφία τη λύση και να την ανεβάσουν στο σύστημα σε μορφή: Εικόνα (GIF) .gif, Εικόνα (JPEG) .jpe .jpeg .jpg, Εικόνα (PNG) .png.  Επιτρέπονται μέχρι 2 σελίδες για κάθε άσκηση.

 

Σε κάθε σελίδα που θα ανεβάσουν στο σύστημα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ με την λύση. Δηλαδή κάθε σελίδα με τη λύση πρέπει να έχει και τη φωτογραφία της φοιτητικής ταυτότητας. Γι’ αυτό τον λόγο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να μεριμνήσουν να μην χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος της σελίδας για την λύση της άσκησης. Σε περίπτωση απώλειας της φοιτητικής ταυτότητας δύναται να χρησιμοποιηθεί η αστυνομική ταυτότητα.

 

Κάθε άσκηση θα συνοδεύεται από τυπολόγιο (π.χ. ιδιότητες μετασχηματισμών Fourier, Laplace, μερικά ζεύγη μετασχηματισμών Fourier, Laplace).

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν έχουν συμπεριλάβει το μάθημα Σήματα και Συστήματα στη δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία (στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ.

 

Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος  στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξέτασης του Τμήματος (https://exams.ict.ihu.gr) «Σήματα και Συστήματα Θ (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)- Εξεταστική Ιανουαρίου 2021»   έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.

 

Η εξέταση θα γίνει σε δύο τμήματα με αλφαβητική σειρά. Το πρώτο τμήμα θα εξεταστεί 11:00 – 12:20 και το δεύτερο τμήμα 12:30 – 13:50. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου θα ανακοινωθούν τα επώνυμα (πρώτο και τελευταίο) ανά τμήμα εξέτασης.

 

Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημίου: Οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημίου πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος  στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξέτασης του Τμήματος (https://exams.ict.ihu.gr) «Σήματα και Συστήματα- Εξεταστική Ιανουαρίου 2021»   έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.

Η εξέταση θα γίνει σε ένα τμήμα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτή καμμία δήλωση συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΕΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ).  ΕΑΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Η ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

 

Ο κάθε φοιτητής/η κάθε φοιτήτρια θα πρέπει :

-Να έχει διαθέσιμο Η/Υ και καλή σύνδεση στο internet.

-Να συνδεθεί στην πλατφόρμα https://elearning.cm.ihu.gr/

–Να συνδεθεί στην πλατφόρμα  https://zoom.us/j/92820124818

-Να έχει μαζί του/της τη φοιτητική ταυτότητα, ή, σε περίπτωση απώλειας αυτής, την αστυνομική του/της ταυτότητα, για να τη δείξει όταν και όσες φορές του ζητηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές θα πρέπει εγκαίρως να διασφαλίσουν ότι έχουν το σωστό ονοματεπώνυμο στο προφίλ τους στο https://elearning.cm.ihu.gr/, ότι το ονοματεπώνυμό τους είναι στα Ελληνικά, και ότι έχουν προσθέσει στο επώνυμό τους και τον Αριθμό Μητρώου.

 

Ο διδάσκων

Δ. Ευσταθίου