Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – Εργαστήριο: Τελική Εξέταση

Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – Εργαστήριο: Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση του Εργαστηρίου Προγραμματιστικών Εφαρμογών στο Διαδίκτυο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14/1/2021 και Παρασκευή 15/1/2021, στις ημέρες και ώρες των εργαστηριακών τμημάτων στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές/τριες (17:00-19:00 ή 19:00-21:00).

Οι φοιτητές/τριες χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση (παλιοί/ες φοιτητές/τριες που χρωστάνε το εργαστήριο λόγω βαθμού ή λόγω απουσιών) θα εξεταστούν την Παρασκευή 15/1/2021 και μπορούν ώρα 19:00-21:00.

Η εξέταση διαρκεί 60 λεπτά και θα γίνει στην πλατφόρμα https://exams.ict.ihu.gr.

Η ύλη εξέτασης είναι από τα εραστηριακά μαθήματα 5 έως 9.

Ο διδάσκων

Δρ. Α. Γεωργιάδης