Εξέταση του μαθήματος Ευρυζωνικά Δίκτυα (19η Ιανουαρίου 2021)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ότι η εξέταση του μαθήματος ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στην διεύθυνση https://zoom.us/j/99449970972 και    https://exams.ict.ihu.gr/course/index.php?categoryid=2, όπου ο κάθε φοιτητής και κάθε φοιτήτρια θα απαντήσει σε ερωτήσεις και ασκήσεις τις οποίες θα πρέπει να λύσει σε μία λευκή σελίδα χαρτιού και να γράψει στο σύστημα το τελικό αποτέλεσμα. Οι ασκήσεις θα συνοδεύονται από τυπολόγιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδέχεται σε μερικές ασκήσεις οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να πρέπει να βγάλουν φωτογραφία τη λύση και να την ανεβάσουν στο σύστημα σε μορφή: Εικόνα (GIF) .gif, Εικόνα (JPEG) .jpe .jpeg .jpg, Εικόνα (PNG) .png.  Επιτρέπονται μέχρι 2 σελίδες για κάθε άσκηση.

 

Σε κάθε σελίδα που θα ανεβάσουν στο σύστημα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ με την λύση. Δηλαδή κάθε σελίδα με τη λύση πρέπει να έχει και τη φωτογραφία της φοιτητικής ταυτότητας. Γι’ αυτό τον λόγο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να μεριμνήσουν να μην χρησιμοποιήσουν αυτό το μέρος της σελίδας για την λύση της άσκησης. Σε περίπτωση απώλειας της φοιτητικής ταυτότητας δύναται να χρησιμοποιηθεί η αστυνομική ταυτότητα.

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν έχουν συμπεριλάβει το μάθημα Ευρυζωνικά Δίκτυα στη δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία (στο χειμερινό εξάμηνο 2020-2021) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ. Η εξέταση θα γίνει σε ένα τμήμα.

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος  στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξέτασης του Τμήματος (https://exams.ict.ihu.gr) «Ευρυζωνικά Δίκτυα- Εξεταστική Ιανουαρίου 2021»   έως την Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα δηλώσουν συμμετοχή έως το Σάββατο 16 Ιανουαρίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτή καμμία δήλωση συμμετοχής.

 

Ο κάθε φοιτητής/η κάθε φοιτήτρια θα πρέπει :

-Να έχει διαθέσιμο Η/Υ και καλή σύνδεση στο internet.

-Να συνδεθεί στην πλατφόρμα https:// https://exams.ict.ihu.gr

–Να συνδεθεί στην πλατφόρμα  https://zoom.us/j/99449970972

-Να έχει μαζί του/της τη φοιτητική ταυτότητα, ή, σε περίπτωση απώλειας αυτής, την αστυνομική του/της ταυτότητα, για να τη δείξει όταν και όσες φορές του ζητηθεί.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές θα πρέπει εγκαίρως να διασφαλίσουν ότι έχουν το σωστό ονοματεπώνυμο στο προφίλ τους στο https://zoom.us/j/99449970972 και στο https:// https://exams.ict.ihu.gr  ότι το ονοματεπώνυμό τους είναι στα Ελληνικά, και ότι έχουν προσθέσει στο επώνυμό τους και τον Αριθμό Μητρώου

 

Ο διδάσκων

Δ. Ευσταθίου