Έκτακτη Ανακοίνωση: Μετατόπιση Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου – Αλλαγή στο Πρόγραμμα Εξετάσεων!

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τους διδάσκοντες του Τμήματος ότι κατόπιν της από 13/1 ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας που κοινοποιήθηκε στο Τμήμα με το ΔΦ20/600/14-1-20121 διαβιβαστικό της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων,

η Συνέλευση του Τμήματος, σε έκτακτη συνεδρίασή της την Παρασκευή 15/1/2021 αποφάσισε να ολισθήσει την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου κατά δύο εβδομάδες ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για την ταχυδρομική παραλαβή των συγγραμμάτων από τους φοιτητές.

Επομένως, η εξεταστική δεν θα ξεκινήσει στις 18/1 αλλά θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου.
Αντίστοιχα μετατοπίζεται και το συναφές πρόγραμμα επιτηρήσεων.

Νέο Πρόγραμμα Εξετάσεων

Νέο Πρόγραμμα Επιτηρήσεων ανά μάθημα
Νέο Πρόγραμμα Επιτηρήσεων ανά Επιτηρητή

Οι εικονικές αίθουσες Zoom για την εξέταση ή/και τον συντονισμό της εξέτασης είναι οι:
ΜΠΥΤ1: https://zoom.us/j/95033998775
ΜΠΥΤ2: https://zoom.us/j/92820124818
ΜΠΥΤ3: https://zoom.us/j/94146710066
ΜΠΥΤ4: https://zoom.us/j/99449970972