Εξέταση του μαθήματος ΨΕΕ. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Θεωρία/Εργαστήριο (18 Φεβρουαρίου 2021)

Οι εξετάσεις στο μάθημα ΨΕΕ Θεωρία. Θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18/2/2021 από τις 9:00 έως 10:20 με γραπτή εξέταση.
Τα θέματα θα δοθούν μέσω https://exams.ict.ihu.gr/ και οι απαντήσεις των θεμάτων θα «ανεβούν» στο https://exams.ict.ihu.gr/.
Ο φοιτητές θα συνδεθούν στην ηλεκτρονική τάξη του zoom MT4: https://zoom.us/j/99449970972

Οι εξετάσεις στο μάθημα ΨΕΕ Εργ/ριο. Θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18/2/2021 από τις 10:30 έως 11:00 προφορικά.
Ο φοιτητές θα συνδεθούν στην ίδια ηλεκτρονική τάξη του zoom MT4: https://zoom.us/j/99449970972