Εξέταση μαθήματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» θα πρέπει:

α) να εγγραφούν στο μάθημα «Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο elearning.cm.ihu.gr, όπως όφειλαν ήδη να έχουν κάνει εφόσον παρακολουθούσαν το μάθημα,

β) να δουν εκεί την ανακοίνωση για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος για Μηχανικούς Πληροφορικής καθώς και την ανακοίνωση με την ύλη του μαθήματος,

γ) να ακολουθήσουν επακριβώς τις οδηγίες για να εξεταστούν στο μάθημα μέσω zoom και exams.ba.ihu.gr