Σήματα και Συστήματα (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ): συμπληρωματική προφορική εξέταση (ορθή ανακοίνωση)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ ότι υπάρχει μία σημαντική ανακοίνωση στην πλατφόρμα exams για συμπληρωματική προφορική εξέταση στο μάθημα Σήματα και Συστήματα την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Ευσταθίου