Διδασκαλία μαθήματος «Φυσική» Β’ εξαμήνου

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ότι το μάθημα «Φυσική» του Β’ εξαμήνου δεν θα διδαχθεί σήμερα Δευτέρα 22/2 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος