Θέση εργασίας στη Νιγρίτα

Λογιστικό γραφείο με έδρα τη Νιγρίτα Σερρών ζητά απόφοιτο του Τμήματός μας για εργασία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2322024190.