Αλλαγή στο ωρολόγιο της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας

Το μάθημα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας θα προσφέρεται διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου Zoom https://zoom.us/j/93095103147 (και όχι αυτού που είχε ανακοινωθεί) ως εξής: Η Θεωρία του μαθήματος κάθε Τρίτη 10:00-13:00 και το εργαστήριο κάθε Παρασκευή 10:00 -12:00 (Ε1) και 12:00 -14:00 (Ε2).