Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Εργαστήριο) Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ ότι υπάρχει μία ανακοίνωση στην πλατφόρμα e-learning σχετικά με το εργαστήριο του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι.

Δ. Ευσταθίου