Διάλεξη «Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων» 5/3/2021

Ειδικά για την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, η διάλεξη του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» θα γίνει στις 9:00-10:00 το πρωί στην ίδια εικονική αίθουσα, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στη Γ.Σ. του Τμήματος.

Από την επόμενη εβδομάδα, το μάθημα θα ξεκινάει σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.