Βαθμολογία μαθήματος «Βασικές Αρχές της Επιστήμης»

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ότι η βαθμολογία των εξετάσεων για το μάθημα «Βασικές Αρχές της Επιστήμης» θα καθυστερήσει να ανακοινωθεί για λόγους υγείας του εξεταστή.

Στην ειδική περίπτωση, και μόνο για αυτήν, που για κάποιον φοιτητή ή φοιτήτρια το μάθημα αυτό τυχαίνει να είναι η τελευταία υποχρέωση για την λήψη πτυχίου ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνήσει μέσω email με τον Πρόεδρο του Τμήματος.