Πτυχιακές εργασίες εαρινού 2020-2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος που ενδιαφέρονται να αναλάβουν θέμα πτυχιακής εργασίας (και έχουν τις προϋποθέσεις – 168 ΔΜ) ότι το σύστημα αιτήσεων για πτυχιακές εργασίες (ethesis) θα είναι ανοικτό από τη Δευτέρα 15/3 00:01 έως την Παρασκευή 19/3 23:59.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τo βράδυ της Κυριακής 21/3 οπότε από Δευτέρα 22/3 θα αποσταλούν στους επιλεγμένους φοιτητές μηνύματα (μέσω email) ότι έχουν επιλεχθεί από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Προσοχή 1: Αν έχετε κάνει αίτηση σε περισσότερα από ένα θέματα, ενδέχεται να έχετε επιλεγεί και από περισσότερους από έναν καθηγητές. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει, εφόσον επιλεγείτε, να ξαναεισέλθετε στο σύστημα και να δηλώσετε την αποδοχή της ανάθεσης στο θέμα που τελικά σας ενδιαφέρει.
Με τον τρόπο αυτό τα υπόλοιπα θέματα απελευθερώνονται για τους άλλους ενδιαφερόμενους.
Επίσης, αν δεν δηλώσετε αποδοχή το θέμα δεν ανατίθεται ούτε σε εσάς.

Προσοχή 2: Επειδή το σύστημα λειτουργεί με μηνύματα email θα πρέπει να επικαιροποιήσετε το email σας και να ορίσετε ένα που το παρακολουθείτε. Αν δεν έχετε ορίσει έγκυρο email δεν θα μάθετε ποτέ για την ανάθεση.

Όσα θέματα δεν ανατεθούν σε αυτή τη φάση, υπάρχει η δυνατότητα να επαναδιατεθούν σε επόμενη.