Αναβολή εργαστηριακών μαθημάτων του κ. Πατσιάκο Αβραάμ (1/4 έως 8/4) λόγω ασθενείας

Ανακοίνωση

Αναβολή μαθημάτων για τα εργαστηριακά μαθήματα: «Αναλογικά Ηλεκτρονικά» & «Ηλεκτρικά Κυκλώματα», με διδάσκων τον κ. Πατσιάκο Αβραάμ

Τα εργαστηριακά μαθήματα «Ηλεκτρικά Κυκλώματα» αναβάλλονται για τα τμήματα με διδάσκων τον κ. Πατσιάκο Αβράαμ για τις κάτωθι ημερομηνίες:

Τετάρτη 31-03-2021, Πέμπτη 01-04-2021, Τετάρτη 07-04-2021 και Πέμπτη 08-04-2021, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Τα εργαστηριακά μαθήματα «Αναλογικά Ηλεκτρονικά» αναβάλλονται για τα τμήματα με διδάσκων τον κ. Πατσιάκο Αβραάμ για την Δευτέρα 05-04-2021, για τον ίδιο ανωτέρω λόγο.

Οι αναπληρώσεις των παραπάνω μαθημάτων θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων

Α. Πατσιάκος