Εργαστήρια Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων – Σημαντική τροποποίηση προγράμματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα εργαστήρια του μαθήματος «Ηλεκτρικά Κυκλώματα» την Τετάρτη και την Πέμπτη ότι για λόγους υγείας του διδάσκοντα, από την εβδομάδα που ξεκινά τη Δευτέρα 12-4-2021, μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης και για να μην χαθεί το εξάμηνο για αυτούς, μετακινούνται σε άλλα Τμήματα ως εξής:

1. Θα συνεχίσουν να διδάσκονται κανονικά στην ώρα τους τα Τμήματα Ε1 (Δευτέρα 12-14),  Ε4 (Τετάρτη 12-14) και Ε6 (Πέμπτη 12-14).

2. Οι φοιτητές των υπολοίπων Τμημάτων της Τετάρτης θα μετακινηθούν όλοι στο Ε4. Δηλαδή οι φοιτητές που παρακολουθούν το Ε2 και το Ε3 θα μετακινηθούν όλοι στο Ε4.

3. Οι φοιτητές του άλλου Τμήματος της Πέμπτης θα μετακινηθούν όλοι στο Ε6. Δηλαδή οι φοιτητές που παρακολουθούν το Ε5 θα μετακινηθούν όλοι στο Ε6.