Εργαστήρια Αναλογικών Ηλεκτρονικών

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα εργαστήρια Αναλογικών Ηλεκτρονικών στα Τμήματα Ε1 (Δευτέρα 8-10) και Ε2 (Δευτέρα 10-12) ότι λόγω υγείας του διδάσκοντα, από την Δευτέρα 12-4-2021, μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης και για να μην χαθεί το εξάμηνο για αυτούς, μετακινούνται στα απογευματινά Τμήματα της Δευτέρας ως εξής:

1. Οι φοιτητές του Τμήματος Ε1 θα παρακολουθούν το Τμήμα Ε3 (Δευτέρα 15-17) και

2. Οι φοιτητές του Τμήματος Ε2 θα παρακολουθούν το Τμήμα Ε4 (Δευτέρα 17-19).