Εξέταση Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ – Παρατηρητές

Η εξέταση του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ για τους παρατηρητές θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/4/21 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα ZOOM : 94146710066 (ΜΠΥΤ 3).


Οι Διδάσκοντες