Εξέταση Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι – Παρατηρητές

Η εξέταση του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι για τους παρατηρητές θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/4/21 και ώρα 15:30 μ.μ. στην Αίθουσα ZOOM : 92820124818 (ΜΠΥΤ 2).


Ο Διδάσκων