Αναβολή του Εργαστηρίου του μαθήματος «Βιομηχανική Πληροφορική»

Το Εργαστήριο του μαθήματος «Βιομηχανική Πληροφορική» της Τετάρτης 21 Απριλίου 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ακαδημαικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Το Εργαστήριο θα αναπληρωθεί την εβδομάδα 7/6/2021 – 11/6/2021.