Αναβολή μαθημάτων Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος (Θ) και Βιομηχανική Πληροφορική (Θ)

Τα μαθήματα Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος (Θ) και Βιομηχανική Πληροφορική (Θ) της Τετάρτης 21/4/2021 αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.