Εξέταση Εργαστηρίου Ασύρματες Επικοινωνίες

Η εξέταση του εργαστηρίου Ασύρματες Επικοινωνίες θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11/5/21 και ώρα 17:15 μ.μ. στην Αίθουσα ZOOM : 94146710066 (ΜΠΥΤ 3). Η εξέταση ισχύει και για τους Παρατηρητές.

Ο Διδάσκων