Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή για το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο » Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών » στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή για το  Θεσμοθετημένο Εργαστήριο "Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών" στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.