Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή για το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Πληροφορικής » στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή για το  Θεσμοθετημένο Εργαστήριο "Πληροφορικής " στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.