Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή για το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων» στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή για το  Θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων» στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Yπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.