Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή για το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Ασφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων» στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Ανακήρυξη υποψηφίου Διευθυντή για το  Θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Ασφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων» στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.