ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΙΙ & ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ανακοινώνεται ότι, τις εβδομάδες 31/5 – 5/6 & 7/6 – 12/6 θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης τα παρακάτω εργαστήρια:
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΙΙ : Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν προβιβάσιμο βαθμό παρακαλούνται να προσέλθουν στη  αίθουσα ZOOM 94146710066 (ΜΠΥΤ 3), την Τρίτη 25/5/21 και ώρα 18:00 μ.μ. για την δημιουργία τμημάτων.  Ισχύει για όλους τους φοιτητές του εξαμήνου και για όλους τους παρατηρητές.
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ : Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν προβιβάσιμο βαθμό παρακαλούνται να προσέλθουν στη  αίθουσα ZOOM 94146710066 (ΜΠΥΤ 3), την Τρίτη 25/5/21 και ώρα 18:00 μ.μ. για την δημιουργία τμημάτων. Ισχύει για τους φοιτητές του εξαμήνου και τους παρατηρητές οι οποίοι δεν είχαν επιτυχία στην τελική εξέταση του εργαστηρίου.

Ο Διδάσκων 
Δ Μάνος