Εξετάσεις εργαστηρίου Φυσικής

Το πρόγραμμα των εξετάσεων του εργαστηρίου Φυσικής για κάθε τμήμα, καθώς και λεπτομέρειες για το τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, έχουν ανακοινωθεί στο e-learning.

Η Διδάσκων

Δήμητρα Κετζάκη

E-mail: dketzaki@auth.gr