Φροντιστηριακά μαθήματα


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο: «Υποστήριξη των<br /> εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΙΠΑΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»<br /> ανακοινώνονται τα ακόλουθα φροντιστηριακά μαθήματα, που θα γίνουν τον Ιούνιο<br /> και τον Αύγουστο στην αίθουσα h


Ωράριο Φροντιστηριακών Μαθημάτων

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρόσκλησης
ΕΔΒΜ143 με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΙΠΑΕ κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» ανακοινώνονται τα ακόλουθα φροντιστηριακά μαθήματα, που θα γίνουν τον Ιούνιο και τον Αύγουστο
στις αναφερόμενες κάθε φορά εικονικές αίθουσες, για την καλύτερη προετοιμασία
των φοιτητών για τις εξεταστικές του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

 

zoom 1:
https://zoom.us/j/95033998775              

zoom
2:  https://zoom.us/j/92820124818             

zoom 3:
https://zoom.us/j/94146710066              

zoom
4:  https://zoom.us/j/99449970972             

zoom
5:  https://zoom.us/j/93095103147             

zoom
6:  https://zoom.us/j/99885497331             

 

Γνωστικό αντικείμενο
«Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί Ι» – Διδάσκων: Γεώργιος Καραλέκας,
υπ. Διδάκτορας (64 ώρες).

Φροντιστηριακά μαθήματα:
zoom6

Φροντιστηριακή
εργαστηριακή εξάσκηση:
zoom2

 

·         Βιομηχανική Πληροφορική

Zoom 2

Zoom 6

31/5/2021, 9:00-14:00

 8/6/2021, 15:00-18:00

2/6/2021, 9:00-14:00

10/6/2021,
15:00-18:00

4/6/2021, 9:00-15:00

24/8/2021,
15:00-18:00

 

26/8/2021,
15:00-18:00

·         Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος

Zoom 2

Zoom 6

1/6/2021, 9:00-14:00

7/6/2021,
15:00-18:00

3/6/2021, 9:00-15:00

9/6/2021,
15:00-18:00

7/6/2021, 9:00-15:00

11/6/2021,
15:00-18:00

 

23/8/2021,
15:00-18:00

 

25/8/2021,
15:00-18:00

 

27/8/2021,
15:00-19:00

 

 

Γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» – Διδάσκων: Αγγελική Καμήλαλη,
υπ. Διδάκτορας (128 ώρες).

Φροντιστηριακά μαθήματα:
zoom6

Φροντιστηριακή
εργαστηριακή εξάσκηση:
zoom1

 

·         Γραμμικός Προγραμματισμός και
Βελτιστοποίηση

Zoom 1

Zoom 6

31/5/2021,
8:00-15:00

8/6/2021,
9:00-12:00

1/6/2021, 8:00-15:00

10/6/2021,
9:00-11:00

2/6/2021, 8:00-15:00

14/6/2021,
15:00-18:00

4/6/2021, 8:00-16:00

16/6/2021,
15:00-18:00

7/6/2021, 8:00-16:00

18/6/2021,
9:00-12:00

25/8/2021, 8:00-15:00

23/6/2021,
9:00-12:00

31/8/2021, 8:00-15:00

25/6/2021,
15:00-18:00

 

28/6/2021,
9:00-12:00

 

16/8/2021, 9:00-12:00

 

19/8/2021,
9:00-12:00

 

20/8/2021, 9:00-12:00

 

26/8/2021,
9:00-12:00

 

30/8/2021, 12:00-15:00

 

1/9/2021,
9:00-13:00

 

·     Αριθμητική Ανάλυση και Επιστημονικός
Προγραμματισμός

Zoom 1

Zoom 6

17/8/2021, 8:00-15:00

18/8/2021, 9:00-12:00

23/8/2021, 8:00-15:00

19/8/2021, 12:00-15:00

27/8/2021, 8:00-15:00

24/8/2021, 9:00-12:00

 

30/8/2021, 9:00-12:00

 

1/9/2021, 12:00-14:00

 

 

Γνωστικό αντικείμενο
«Μαθηματικά – Λογισμός ΙΙ» – Διδάσκων: Γρηγόριος Κάτσιος
(64 ώρες).

Φροντιστηριακά μαθήματα:
zoom6

Φροντιστηριακή
εργαστηριακή εξάσκηση:
zoom3

 

·         Μαθηματικά ΙΙ

Zoom 3

Zoom 6

31/5/2021, 9:00-14:00

9/6/2021,
9:00-12:00

1/6/2021, 9:00-14:00

11/6/2021,
9:00-12:00

2/6/2021, 9:00-14:00

15/6/2021,
9:00-12:00

3/6/2021, 9:00-15:00

17/6/2021,
9:00-12:00

4/6/2021, 9:00-15:00

23/8/2021,
9:00-12:00

7/6/2021, 9:00-15:00

25/8/2021,
9:00-12:00

26/8/2021, 9:00-12:00

27/8/2021,
9:00-12:00

30/8/2021, 9:00-12:00

31/8/2021,
8:00-12:00

 

 

Γνωστικό αντικείμενο
«Μαθηματικά – Στατιστική» – Διδάσκων: Γεώργιος Πούλιος, μεταπτυχιακός φοιτητής
(64 ώρες).

Φροντιστηριακά μαθήματα:
zoom6

Φροντιστηριακή
εργαστηριακή εξάσκηση:
zoom4

 

·         Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Zoom 4

Zoom 6

31/5/2021,
9:00-15:00

7/6/2021,
09:00-15:00

1/6/2021,
9:00-15:00

9/6/2021,
12:00-15:00

2/6/2021,
9:00-15:00

11/6/2021,
12:00-15:00

3/6/2021, 9:00-15:00

15/6/2021,
12:00-16:00

4/6/2021,
9:00-15:00

23/8/2021,
12:00-15:00

24/8/2021,
9:00-12:00

25/8/2021,
12:00-15:00

28/8/2021,
9:00-12:00

27/8/2021,
12:00-15:00

 

31/8/2021,
12:00-15:00

  

Γνωστικό αντικείμενο
«Προγραμματισμός Η/Υ Ι» – Διδάσκων: Χρυσαυγή Δήμου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια (64
ώρες).

Φροντιστηριακά μαθήματα:
zoom6

Φροντιστηριακή
εργαστηριακή εξάσκηση:
zoom5

 

·         Προγραμματισμός Ι

Zoom 5

Zoom 6

19/8/2021, 8:00-16:00

16/8/2021,
18:00-21:00

23/8/2021, 8:00-16:00

17/8/2021,
18:00-21:00

25/8/2021, 8:00-16:00

18/8/2021,
18:00-21:00

27/8/2021, 8:00-16:00

20/8/2021,
18:00-21:00

1/9/2021,
8:00-16:00

24/8/2021,
18:00-21:00

 

26/8/2021,
18:00-21:00

 

30/8/2021,
18:00-21:00

 

31/8/2021,
18:00-22:00