Φροντιστηριακά μαθήματα

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΙΠΑΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» ανακοινώνονται τα ακόλουθα φροντιστηριακά μαθήματα, που θα γίνουν τον Ιούνιο και τον Αύγουστο στην αίθουσα https://zoom.us/j/99885497331, για την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τις εξεταστικές του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου αντίστοιχα:

Γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί Ι» – Διδάσκων: Γεώργιος Καραλέκας, υπ. Διδάκτορας (25 ώρες).
email επικοινωνίας: karalekasgeorge@gmail.com
Ώρες γραφείου:

· Βιομηχανική Πληροφορική
o   8/6/2021, 15:00-18:00
o   10/6/2021, 15:00-18:00
o   24/8/2021, 15:00-18:00
o   26/8/2021, 15:00-18:00

· Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος
o   7/6/2021, 15:00-18:00
o   9/6/2021, 15:00-18:00
o   11/6/2021, 15:00-18:00
o   23/8/2021, 15:00-18:00
o   25/8/2021, 15:00-18:00
o   27/8/2021, 15:00-19:00

Γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» – Διδάσκων: Αγγελική Καμήλαλη, υπ. Διδάκτορας (50 ώρες).
email επικοινωνίας: angekalilali@gmail.com
Ώρες γραφείου:

· Γραμμικός Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση
o   8/6/2021, 9:00-12:00
o   10/6/2021, 9:00-11:00
o   14/6/2021, 15:00-18:00
o   16/6/2021, 15:00-18:00
o   18/6/2021, 9:00-12:00
o   23/6/2021, 9:00-12:00
o   25/6/2021, 15:00-18:00
o   28/6/2021, 9:00-12:00
o   16/8/2021, 9:00-12:00
o   19/8/2021, 9:00-12:00
o   20/8/2021, 9:00-12:00
o   26/8/2021, 9:00-12:00
o   30/8/2021, 12:00-15:00
o   1/9/2021, 9:00-13:00

· Αριθμητική Ανάλυση και Επιστημονικός Προγραμματισμός

o   18/8/2021, 9:00-12:00
o   19/8/2021, 12:00-15:00
o   24/8/2021, 9:00-12:00
o   30/8/2021, 9:00-12:00
o   1/9/2021, 12:00-14:00

Γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά – Λογισμός ΙΙ» – Διδάσκων: Γρηγόριος Κάτσιος (25 ώρες).
email επικοινωνίας: katsiosgrigorios@gmail.com
Ώρες γραφείου:

· Μαθηματικά ΙΙ
o   9/6/2021, 9:00-12:00
o   11/6/2021, 9:00-12:00
o   15/6/2021, 9:00-12:00
o   17/6/2021, 9:00-12:00
o   23/8/2021, 9:00-12:00
o   25/8/2021, 9:00-12:00
o   27/8/2021, 9:00-12:00
o   31/8/2021, 8:00-12:00

Γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά – Στατιστική» – Διδάσκων: Γεώργιος Πούλιος, μεταπτυχιακός φοιτητής (25 ώρες).
email επικοινωνίας: gem.pes@gmail.com
Ώρες γραφείου:

· Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
o   7/6/2021, 12:00-15:00
o   9/6/2021, 12:00-15:00
o   11/6/2021, 12:00-15:00
o   15/6/2021, 12:00-16:00
o   23/8/2021, 12:00-15:00
o   25/8/2021, 12:00-15:00
o   27/8/2021, 12:00-15:00
o   31/8/2021, 12:00-15:00

Γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Η/Υ Ι» – Διδάσκων: Χρυσαυγή Δήμου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια (25 ώρες).
email επικοινωνίας: xrisaugi1@yahoo.gr
Ώρες γραφείου:

· Προγραμματισμός Ι
o   16/8/2021, 18:00-21:00
o   17/8/2021, 18:00-21:00
o   18/8/2021, 18:00-21:00
o   20/8/2021, 18:00-21:00
o   24/8/2021, 18:00-21:00
o   26/8/2021, 18:00-21:00
o   30/8/2021, 18:00-21:00
o   31/8/2021, 18:00-22:00

Οι υπότροφοι τηρούν ώρες γραφείου ανά εβδομάδα για πιθανή συνάντηση με φοιτητές/φοιτήτριες. Λόγω των ειδικών συνθηκών και των υγειονομικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας οι ώρες γραφείου των υποτρόφων λειτουργούν κατόπιν ραντεβού. Πρέπει δηλαδή να προηγηθεί email από τον φοιτητή. Η συνάντηση μπορεί να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης.