Μαθηματικά ΙΙ -Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση του Ιουνίου υπάρχουν στο https://exams.ict.ihu.gr όπου θα πρέπει να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εγγραφή όλων όσων προτίθενται να εξεταστούν, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών. Επιπλέον των φροντιστηριακών ασκήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, θα πραγματοποιηθούν ΚΑΙ επαναληπτικά μαθήματα θεωρίας την εβδομάδα 7-13 Ιουνίου, κατά τη συνηθισμένη μέρα και ώρα από τον γνωστό σύνδεσμο zoom.