Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός – τελική εξέταση εργαστηρίου

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - τελική εξέταση εργαστηρίου

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί από απόσταση στην εικονική αίθουσα 

https://zoom.us/j/92820124818 

όπου γινόταν τα μαθήματα εργαστηρίων. Παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν ως εξής:

Τμήμα Ε1 στις  08:00 (οχτώ ακριβώς)

Τμήμα Ε3 στις  09:00 (εννιά ακριβώς)

Τμήμα Ε2 στις  10:00 (δέκα ακριβώς)

Τμήμα Ε4 στις  11:00 (έντεκα ακριβώς)

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μία ώρα και λεπτομέρειες θα δοθούν στο ξεκίνημα της εξέτασης.

Ο διδάσκων

Ευάγγελος Ούτσιος