Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος (ορθή επανάληψη)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος