Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (εξέταση 22 και 23 Ιουνίου 2021)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος οι οποίοι/οι οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος ότι πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφούν στο https://exams.ict.ihu.gr εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες (του Προγράμματος Σπουδών Πανεπιστημίου και του Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ) πρέπει να διαβάσουν τις λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση του Ιουνίου 2021 που αναφέρονται στην ανακοίνωση στο χώρο του μαθήματος στο https://exams.ict.ihu.gr